Bezpieczna Placówka Oświatowa – kto ją wyznacza?

„Bezpieczna Placówka Oświatowa” jest Projektem opracowanym i realizowanym przez Instytut Badań Marki – niezależną sosnowiecką firmę badawczą, która działa na polskim rynku już od ponad 10-ciu lat. Fundamentem jej powstania było przeświadczenie o znaczeniu wiarygodnej i rzetelnej informacji w procesie decyzyjnym konsumenta oraz w planowaniu i rozwijaniu biznesu w niepewnym otoczeniu. Idea ta przyświeca nam do dziś, a jej przesłanie jest obecne w każdym z ponad dwóch tysięcy Projektów, które zrealizowaliśmy w ciągu minionych lat – zarówno tych własnych, jak i zleconych przez zewnętrzne firmy, organizacje i instytucje publiczne. To dzięki kultywacji tej idei możemy dziś poszczycić się m.in. tak cenionym na rynku doświadczeniem, sporą liczbą zadowolonych klientów.

Instytut Badań Marki oddaje do Państwa dyspozycji profesjonalną obsługę badań rynku w zakresie badań ilościowych i jakościowych. Jesteśmy otwarci na potrzeby firm każdej branży, dlatego oferujemy naszym klientom realizację badań dostosowanych do ich indywidualnych celów i specyfiki danego sektora. Obecnie najczęściej monitorowanymi obszarami obserwacji rynku są badania wizerunku firmy oraz potrzeb i zwyczajów konsumenckich, analiza konkurencji, a także badanie klienta, ukierunkowane na weryfikację jego satysfakcji oraz opinii z poziomu obsługi czy jakości towarów i usług. Dla zapewnienia wiarygodności rynkowych obserwacji stale rozwijamy naszą wiedzę ekspercką oraz doskonalimy swoje narzędzia badawcze – do najczęściej wykorzystywanych należą obecnie Internet, bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe, ankiety telefoniczne i online, badania tajemniczego klienta oraz bezpośrednie wywiady i anonimowe ankiety.

Szczególną grupę klientów Instytutu stanowią placówki oświatowe. Dokonane obserwacje wskazują, że pomimo usilnych starań, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz ministerialne programy nie przyczyniły się do ograniczenia liczby wypadków w polskich szkołach – w ostatnim roku szkolnym liczba nieszczęśliwych incydentów w jednostkach oświatowych odnotowała nawet tendencję zwyżkową. Mając na uwadze świadomość, jak ważne dla rodziców jest bezpieczeństwo ich pociech oraz w trosce o dobro dzieci i młodzieży, Instytut Badań Marki zainicjował Projekt „Bezpieczna Placówka Oświatowa”. Promuje on te jednostki oświatowe, które kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich uczniów i podopiecznych – wskazuje zatem placówki, w murach których warto się kształcić, gdyż gwarantują nie tylko rozwój, ale i bezpieczeństwo.