WZÓR CERTYFIKATU


Tytuł „Bezpieczna Placówka Oświatowa” jest mianem prestiżowym, gdyż otrzymują go jedynie nieliczne placówki. Stanowi on uhonorowanie działań na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia uczniów i podopiecznych jest on zatem wyróżnieniem szczególnym. Nadanie tytułu „Bezpieczna Placówka Oświatowa” to jednak nie tylko forma wyróżnienia, ale także zobowiązanie na przyszłość do dalszych starań nad zapewnieniem właściwych warunków.