Bezpieczna Placówka Oświatowa – kto ją wyznacza?

„Bezpieczna Placówka Oświatowa” jest Projektem opracowanym i realizowanym przez Instytut Badań Marki – niezależną sosnowiecką firmę badawczą, która działa na polskim rynku już od ponad 10-ciu lat. Fundamentem jej powstania było przeświadczenie o znaczeniu wiarygodnej i rzetelnej informacji w procesie decyzyjnym konsumenta oraz w planowaniu i rozwijaniu biznesu w niepewnym otoczeniu. Idea ta przyświeca nam do dziś, a jej przesłanie jest obecne w każdym z ponad dwóch tysięcy Projektów, które zrealizowaliśmy w ciągu minionych lat – zarówno tych własnych, jak i zleconych przez zewnętrzne firmy, organizacje i instytucje publiczne. To dzięki kultywacji tej idei możemy dziś poszczycić się m.in. tak cenionym na rynku doświadczeniem, sporą liczbą zadowolonych klientów czy ścisłą współpracą z międzynarodowym koncernem badawczym SMG/KRC Poland Human Resources, który od lat zajmuje się weryfikacją opinii publicznej oraz doradztwem personalnym.

Instytut Badań Marki oddaje do Państwa dyspozycji profesjonalną obsługę badań rynku w zakresie badań ilościowych i jakościowych. Jesteśmy otwarci na potrzeby firm każdej branży, dlatego oferujemy naszym klientom realizację badań dostosowanych do ich indywidualnych celów i specyfiki danego sektora. Obecnie najczęściej monitorowanymi obszarami obserwacji rynku są badania wizerunku firmy oraz potrzeb i zwyczajów konsumenckich, analiza konkurencji, a także badanie klienta, ukierunkowane na weryfikację jego satysfakcji oraz opinii z poziomu obsługi czy jakości towarów i usług. Dla zapewnienia wiarygodności rynkowych obserwacji stale rozwijamy naszą wiedzę ekspercką oraz doskonalimy swoje narzędzia badawcze – do najczęściej wykorzystywanych należą obecnie Internet, bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe, ankiety telefoniczne i online, badania tajemniczego klienta oraz bezpośrednie wywiady i anonimowe ankiety.

Szczególną grupę klientów Instytutu stanowią placówki oświatowe. Dokonane obserwacje wskazują, że pomimo usilnych starań, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz ministerialne programy nie przyczyniły się do ograniczenia liczby wypadków w polskich szkołach – w ostatnim roku szkolnym liczba nieszczęśliwych incydentów w jednostkach oświatowych odnotowała nawet tendencję zwyżkową. Mając na uwadze świadomość, jak ważne dla rodziców jest bezpieczeństwo ich pociech oraz w trosce o dobro dzieci i młodzieży, Instytut Badań Marki zainicjował Projekt „Bezpieczna Placówka Oświatowa”. Promuje on te jednostki oświatowe, które kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich uczniów i podopiecznych – wskazuje zatem placówki, w murach których warto się kształcić, gdyż gwarantują nie tylko rozwój, ale i bezpieczeństwo.